Projekt “Moduly”

SGF uspelo na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu s projektom “Moduly” – Inovatívne formy vzdelávania na hodinách TV. Cieľom projektu je zatraktívnenie hodín gymnastiky na ZŠ – projekt je určený 2. ročníkom. Ponúkame jedinečnú príležitosť pre trénerov zapojiť sa a tiež byť za svoju prácu v doobedňajších hodinách honorovaní. Prihlášky posielajte na gymnastics@sgf.sk do 22.10.2021, na 27.10.2021 je plánované stretnutie pre prihlásených trénerov.

Zdielajte tento príspevok

Share on facebook
Share on email

ďalšie články