Projekt “Moduly”

SGF uspelo na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu s projektom “Moduly” – Inovatívne formy vzdelávania na hodinách TV.