Úspešný prvý mesiac gymnastických modulov na základných školách

Po mesiacoch príprav a odučení testovacích hodín v decembri, sa projekt v januári rozbehol naplno. Gymnastickí tréneri a trénerky vycestovali po Slovensku a žiakom základných škôl a ich pedagógom ukázali, ako si my, gymnastickí tréneri, predstavujeme vyučovanie gymnastiky.