Úspešný prvý mesiac gymnastických modulov na základných školách

Po mesiacoch príprav a odučení testovacích hodín v decembri, sa projekt v januári rozbehol naplno. Gymnastickí tréneri a trénerky vycestovali po Slovensku a žiakom základných škôl a ich pedagógom ukázali, ako si my, gymnastickí tréneri, predstavujeme vyučovanie gymnastiky. 

Hodiny sú naplánované tak, aby boli pre deti zaujímavé, inšpiratívne pre učiteľov a výsledkom v závere aby bola gymnastika pre všetkých prístupná, atraktívna a bezpečná. Jeden modul tvorí 6 vyučovacích hodín, počas ktorých prevedieme žiakov základnými pohybovými zručnosťami, ktoré využívame nielen v gymnastike, ale dávajú pohybový základ do života, ale aj pre ostatné športy.

Počas januára 11 našich trénerov navštívilo 12 základných škôl a spolu odučili 62 hodín.
Úctyhodné číslo, keď si zoberieme do úvahy ešte stále pretrvávajúcu pandémiu, deti a triedy v karanténach, neustále meniace sa podmienky.  

Zapojení tréneri: 
Irena Kovalčíková, Dagmara Strmenská, Slávka Barányová, Kristína Újová, Andrea Gromovská, Zuzana Vaňová, Mária Kotríková, Anita Lamošová, Eduard Marčák, Dana Dračková, Monika Šišková.
V decembri bola do projektu zapojená aj Radmila Hajduková.

Zapojené školy: 
ZŠ Hrabušice, ZŠ Nad medzou Spišská Nová Ves, ZŠ Za kasárňou Bratislava, ZŠ J.P. Šafárika Prievidza, ZŠ J.Urbana Košice,  ZŠ Dolné Saliby, ZŠ Lipová Spišská Nová Ves, ZŠ Malinovského Partizánske, ZŠ Morovnianska cesta Handlová, ZŠ sv. Františka z Assisi Bratislava, ZŠ Postupimská Košice, ZŠ Užhorodská Košice.

Ďalší tréneri a školy na začatie projektu stále čakajú. Trvanie projektu je do júna 2022.

Zdielajte tento príspevok

Share on facebook
Share on email

ďalšie články

Uncategorized

Projekt „MODULY – gymnastika bezpečne a atraktívne”

Projekt „MODULY – gymnastika bezpečne a atraktívne“ získal v roku 2022/2023 schválenú dotáciu vo výške 28 800 €, čo predstavuje až dvojnásobok požadovaných finančných prostriedkov z predchádzajúceho školského roku