Prvá spätná väzba k Modulom

Stretnutia prebiehali podľa stanoveného harmonogramu aj napriek podmienkam sťaženým pandémiou. Deti sa na dané hodiny veľmi tešili.