Prvá spätná väzba k Modulom

Stretnutia prebiehali podľa stanoveného harmonogramu aj napriek podmienkam sťaženým pandémiou. Deti sa na dané hodiny veľmi tešili. Určite to bolo viac u dievčat, ktoré prejavili väčšiu pohyblivosť. Niektorí chlapci však našli záľubu v aktivitách, ktoré boli aj pre nich zábavné. Deti neodmietali stanovené úlohy a plnili ich nad očakávania. Hodiny boli dynamické a začínali zábavnými rozcvičkami, ktoré nadväzovali na hlavný cieľ hodiny. Činnosti menili svoju intenzitu čím umožnili, aby deti vládali cvičiť celú hodinu. Mnohé ukážky samotnou trénerkou boli pre deti inšpiráciou k prekonaniu samého seba. Prístup trénerky k deťom bol profesionálny a priateľský. Deti ju počas hodín rešpektovali. Ja ako triedna učiteľka oceňujem túto možnosť spolupráce. Mala som možnosť vidieť, ako s deťmi preberať niektoré gymnastické prvky po novom a s novými pomôckami, ktoré zjednodušujú napr. nácvik výmiku na hrazde, kotúľu vzad… Priebeh hodiny mal aj prvky, ktoré boli deťom blízke: tanec, hra s telom.. Určite by som do budúcnosti ocenila takéto vyučovanie aj v iných ročníkoch na prvom stupni ZŠ, pretože každý ročník má svoje špecifiká.

Vyjadrenie napísala triedna učiteľka 2.A na P.J. Šafárika v Prievidzi – p. Ivona Pipíšková

Hodiny na tejto ZŠ viedla – p. Dana Strmenská

Zdielajte tento príspevok

Share on facebook
Share on email

ďalšie články

Uncategorized

Projekt „MODULY – gymnastika bezpečne a atraktívne”

Projekt „MODULY – gymnastika bezpečne a atraktívne“ získal v roku 2022/2023 schválenú dotáciu vo výške 28 800 €, čo predstavuje až dvojnásobok požadovaných finančných prostriedkov z predchádzajúceho školského roku