Slovenská gymnastická federácia úspešná aj v druhom ročníku „Modulov“

V školskom roku 2021/22 sa Slovenská gymnastická federácia úspešne zapojila do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pod názovom „Moduly“. Projekt bol určený pre žiakov základných škôl, prioritne pre druhé ročníky, ale zapojiť sa mohli aj žiaci tretích a štvrtých ročníkov. Jednalo sa o inovatívne vyučovanie telesnej a športovej výchovy, hodiny viedli kvalifikovaní tréneri SGF. Ministerstvo vybralo 9 z celkového […]