Projekt „MODULY – gymnastika bezpečne a atraktívne”

Projekt „MODULY – gymnastika bezpečne a atraktívne“ získal v roku 2022/2023 schválenú dotáciu vo výške 28 800 €, čo predstavuje až dvojnásobok požadovaných finančných prostriedkov z predchádzajúceho školského roku 2021/2022. Prvotne bolo cieľom získať zapojenie 35 ZŠ a 80 tried, no nám sa podarilo zapojiť až 50 škôl a 137 tried, čo predstavuje cca 3 500 aktívne sa zapájajúcich žiakov. Poďakovanie patrí […]