Projekt „MODULY – gymnastika bezpečne a atraktívne”

Projekt „MODULY – gymnastika bezpečne a atraktívne“ získal v roku 2022/2023 schválenú dotáciu vo výške 28 800 €, čo predstavuje až dvojnásobok požadovaných finančných prostriedkov z predchádzajúceho školského roku 2021/2022. Prvotne bolo cieľom získať zapojenie 35 ZŠ a 80 tried, no nám sa podarilo zapojiť až 50 škôl a 137 tried, čo predstavuje cca 3 500 aktívne sa zapájajúcich žiakov.

Poďakovanie patrí naším skvelým trénerom, ktorí sa v školskom roku 2022/2023 do projektu zapojili. Osobitná vďaka patrí Dagmar Strmenskej, ktorá nám pomáhala najmä s komunikáciou zapojených trénerov a v neposlednom rade ďakujeme MŠVVaŠ SR, ktoré celý projekt financovalo.

Pedagógovia a žiaci hodnotili náš MODUL veľmi pozitívne a čo je najdôležitejšie, tešili sa na každú ďalšiu hodinu. Všetky zapojené deti sa naučili kotúľ vpred i vzad, rôzne druhy skokov, prácu s vlastným telom, ale aj prekonávať rôzne prekážky. Inšpirujúce boli pre nich cvičenia na hudbu a pohybové hry, ktoré ich učili k vzájomnej spolupráci. Pedagógovia pozitívne hodnotili spoluprácu s trénermi, ktorí im ukázali nové prípravné cvičenia na jednotlivé cvičebné tvary, ako aj využite náradia a náčinia, ktorými ich telocvične disponujú. Dokonca sa nám niektorí pedagógovia ozývajú so záujmom o trénerské kurzy a maily od škôl, ktoré sa informujú o možnostiach ako sa zapojiť do projektu aj na budúci školský rok len potvrdzujú ich enormný záujem.

Momentálne pracujeme na rozšírení obsahu už vytvorených modulových hodín, ktoré budú tréneri môcť využiť. Pri tvorbe obsahu zohľadňujeme aj prepojenie rozšírených modulových hodín – s obsahom súťaže Gymnastický štvorboj na základných školách. Prípravy vyučovacích hodín máme pre našich trénerov vytvorené v písomných formách a tak isto aj vo forme videí.

Slovenská gymnastická federácia vypracovala projekt aj na školský rok 2023/2024, ktorý podala so žiadosťou o dotáciu na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Absolvovali sme prezentáciu nášho projektu na FTVŠ UK pred členmi komisie zloženej zo zástupcov MŠVVaŠ SR a NŠC. To, či nám dotáciu v požadovanej výške schvália zatiaľ známe nie je. V prípade kladného rozhodnutia plánujeme osobné stretnutie s trénermi, ktorí prejavili záujem o výučbu modulov aj v nadchádzajúcom školskom roku. Už dnes vieme, že do budúcoročného projektu by sa malo zapojiť približne 30 trénerov.

Ďakujeme všetkým trénerom za budovanie kladného vzťahu žiakov k tak krásnemu športu, akým je gymnastika. Ďakujeme, že tréneri spoločne z viacerých sekcií: gymnastiky pre všetkých, športovej gymnastiky, modernej gymnastiky a športového aerobiku sa spoločne podieľali na prezentácii gymnastiky na hodinách telesnej výchovy. Teší nás, že do budúcoročného projektu sa nahlásili aj tréneri z parkúru. Verím, že malými krôčikmi dokážeme spolu veľké veci.

Mgr. Silvia Ruščinová, koordinátorka projektu MODULY

Ďakujeme zapojeným trénerom:

 • Dagmara Strmenská
 • Stanislava Bajusová
 • Zuzana Palásthy
 • Michaela Holešová
 • Marek Dobias
 • Zuzana Galbavá
 • Darina Kubeková
 • Dana Stoláriková
 • Scarlet Melánia Ižová
 • Božena Hájková
 • Zuzana Hájová
 • Veronika Perháčová
 • Karolína Ligasová
 • Katarína Vidová
 • Irena Kovalčíková
 • Andrea Gromovská
 • Marie Babiaková
 • Alena Sarazová
 • Slávka Barányová

Zdielajte tento príspevok

Share on facebook
Share on email

ďalšie články

Uncategorized

Projekt „MODULY – gymnastika bezpečne a atraktívne”

Projekt „MODULY – gymnastika bezpečne a atraktívne“ získal v roku 2022/2023 schválenú dotáciu vo výške 28 800 €, čo predstavuje až dvojnásobok požadovaných finančných prostriedkov z predchádzajúceho školského roku