Inovatívne formy vzdelávania na hodinách TV

Slovenská gymnastická federácia pokračuje v prípravách na spustenie projektu Moduly. Ide o pilotný projekt MŠVVaŠ, ktorý je zameraný na skvalitnenie hodín telesnej a športovej výchovy na I. stupni ZŠ a inšpirovanie žiakov k aktívnemu tráveniu voľného času. Do dnešného dňa sa do projektu prihlásilo 26 učiteľov a trénerov, okolo 50 ZŠ a spolu 91 tried má záujem o realizáciu projektu. Záujem je obrovský po celom Slovensku. Stále nás kontaktujú nové školy. Sme radi, že sme našim projektom oslovili a veríme, že po realizácii bude gymnastika na ZŠ obľúbenou činnosťou na hodinách TV.

S prihlásenými trénermi sa uskutočnili už 2 online stretnutia (27.10 a 20.11.) a jedno stretnutie s trénermi z Košíc a Spišskej Novej Vsi počas seminára v skokoch na trampolíne v Košiciach.

Prípravy pokračujú aj v oblasti príprav vyučovacích hodín. Základná štruktúra je hotová, pohybovú skladbu na rozvoj rytmickej schopnosti pre nás pripravila naša bývalá úspešná reprezentantka v športovom aerobiku Anita Lamošová. 

Všetky informácie o projekte budú priebežne zverejňované na našej web stránke, dolu v lište je logo Školský šport s prelinkom na ich web stránku a v časti Projekty SGF sa pripravuje špeciálna web stránka venovaná len projektu Moduly.

Všetci naši tréneri zapojení do projektu budú samozrejme reprezentovať našu federáciu a to v tričkách z novej kolekcie SGF, ktoré sú už vo výrobe.
Jediné, čo nám nepraje je momentálna pandemická situácia. Predpokladáme, že po 3 týždňoch „lockdownu“ pre nezaočkovaných a prísnych pandemických opatreniach sa situácia zlepší a my budeme môcť nastúpiť do škôl. Znamenalo by to začiatok praktických hodín v polovici decembra, prípadne posunutie od januára. Termín realizácie je do konca júna, takže určite stihneme naplniť predpísané hodiny podľa zmluvy s ministerstvom.

PaedDr. Monika Šišková, vedúca projektu

Zdielajte tento príspevok

Share on facebook
Share on email

ďalšie články

Uncategorized

Projekt „MODULY – gymnastika bezpečne a atraktívne”

Projekt „MODULY – gymnastika bezpečne a atraktívne“ získal v roku 2022/2023 schválenú dotáciu vo výške 28 800 €, čo predstavuje až dvojnásobok požadovaných finančných prostriedkov z predchádzajúceho školského roku